Vestergaard Begravelse
Tlf. 86861414
Jernbanegade 1A, 7442 Engesvang
Hammerum Herreds Begravelse
Tlf. 97116105
Jens Holdgaards Vej 116, 7430 Ikast
Sunds Begravelse
Tlf. 97140808
Sunds Hovedgade 41, 7451 Sunds

Skat & dødsbo

Arveregler og skifte

 

Arvereglerne i den danske arvelov er forskellige, alt afhængig af om der er oprettet et testamente eller ej. Vær opmærksom på, at alle på nær ægtefæller skal betale en afgift (boafgift) af arven. Der er dog et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. I 2020 udgør bundfradraget 301.900 kr. For begunstigede er der dog intet bundfradrag. Der skal dog ikke betales boafgift af løbende udbetalinger, som den begunstigede betaler personlig indkomstskat af. Hvor meget, der skal betales i boafgift, er forskelligt, alt efter hvem der skal have udbetalingen.

Fordeling af arv og boafgift

 

Hvordan fordeles arven, når der ikke er lavet testamente?


Uskiftet bo
Afdødes ægtefælle har ret til at sidde i uskiftet bo med deres fælles børn, hvis ægtefællerne havde fælleseje før dødsfaldet. Uskiftet bo vil sige, at boet efter afdøde ikke bliver skiftet. Arvingerne får altså ikke deres arv udbetalt.

Afdøde var gift, men havde ingen børn
Hvis afdøde var gift, men ikke havde børn, arver ægtefællen det hele.

Afdøde var gift og havde børn
Hvis afdøde var gift og havde børn, arver ægtefællen halvdelen af, hvad afdøde efterlader sig. Afdødes børn arver den anden halvdel til deling, uanset hvor mange børn afdøde havde.

Hvis afdødes barn er død før afdøde selv, er det barnets børn (afdødes børnebørn), der arver.

Når en gift person med fælleseje dør, er det den afdødes boslod, der skal fordeles som arv. Det vil sige, at ægtefællernes bodele gøres op hver for sig, og derefter overdrager de halvdelen af den positive bodel til den anden ægtefælle (er bodelen negativ, skal den anden ægtefælle ikke have del i gælden). Denne del er bosloddet. Fuldstændigt særeje holdes uden for bodeling, men skal skiftes. For fordelingen af særejet gælder samme regler som nævnt ovenfor.

Registreret partnerskab sidestilles med ægteskab. Ved børn forstår man i denne sammenhæng egne børn og adopterede børn. Det vil sige, at afdødes stedbørn ikke arver, medmindre der er oprettet testamente.

Afdøde var ikke gift, men havde børn
Havde afdøde børn, men ingen ægtefælle, arver børnene det hele. Ved børn forstår man i denne sammenhæng egne børn og adopterede børn. En fraskilt eller frasepareret ægtefælle arver ikke.

Afdøde var ikke gift og havde ikke børn
Var afdøde ikke gift og havde afdøde ikke børn, arver afdødes forældre det hele. Er en eller begge forældrene døde, arver forældrenes børn (afdødes søskende) forældrenes del. Er en eller flere søskende også døde, går arveretten videre til disse søskendes børn (nevø/niece).

Havde afdøde ingen forældre, søskende eller søskendebørn, går arveretten til afdødes bedsteforældre, og hvis de er døde før afdøde, går arveretten videre til morbrødre/mostre, farbrødre/fastre.

Det er vigtigt her at vide, at kusiner og fætre ikke arver efter arveloven. Det vil sige, at efterlader man sig alene fætre og kusiner, vil den positive formue, man efterlader sig, tilfalde statskassen som herreløs kapital, hvis man ikke opretter testamente.

 

Boafgift:

Ægtefælle/registreret partner betaler aldrig boafgift.

Børn, stedbørn, plejebørn, stedbørns og egne børns børn, forældre, tidligere ægtefælle og visse samlevere 
Der skal betales 15 procent af forsikringssummen i boafgift, når summen tilfalder


Andre
 
Tilfalder summen andre end de ovenfor nævnte, skal der betales en boafgift på 36,25 procent af summen.

 

Har du yderlige spørgsmål til arv og skifte, kan du gå ind på www.skat.dk tryk videre på Borger her finder du Arv og skifte. Her finder du svar på skat, retsafgift, boafgift mm.

Skiftefuldmagt

Du kan downloade en skiftefuldmagt i formatet PDF her, som kan åbnes i programmet Acrobat Reader. Har du det ikke installeret, kan det hentes gratis her.

Boudlæg

Har du brug for at downloade skemaet boudlæg kan du hente den her.

Skifteretten i Herning

Skifteretten i Herning ligger på Nygade 3 og har telefonnummer 99686000.